Nové chladivo R1234yf!

Nové chladivo R1234yf!

Nový typ chladiva  je chladivo R1234yf, ktoré sa čoraz viac stáva štandardom pre všetky nové typy vozidiel.

Toto chladivo je plne schválené európskou komisiou. Má slúžiť ako náhrada za R134a s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov z klimatizačných systémov vo vozidlách. Na plnenie a servis chladiva je nutné použiť regeneračné jednotky, detektory netesnosti a identifikátory špeciálne určené pre tento typ chladiva.

Rovnako ako rastie počet vozidiel s týmto typom chladiva, rastie aj potreba jeho pravidelnej servisnej údržby. Preto sme sa rozhodli našim zákazníkom ponúknuť aj služby v tejto oblasti.

VÝHODY CHLADIVA R1234yf

  • Vhodné pre všetky klimatické oblasti sveta
  • Vyhovuje svetovým štandardom pre životné prostredie
  • Nulový potenciál poškodenia ozónovej vrstvy
  • Netoxické
Porovnanie vlastností R134a vs R1234yf
R134a R1234yf (Opteon YF)
Chemický názov 1,1,1,2-Tetrafluóroetán 2,3,3,3-Tetrafluóropropén
Chemický vzorec CH2 FCF3 CF3 CF=CH2
Doporučený olej Polyalkylén glykol (PAG) (polyolester (POE)) Polyalkylén glykol (PAG) vyvinutý pre R1234yf (polyolester (POE))
Klasifikácia A1 – netoxický, nehorľavý A2L – netoxický, mierne horľavý
Bod varu pri 1at -26 °C -29 °C
Kritická teplota 102 °C 95 °C
ODP 0 0
GWP 1430 4
GWP ako % podiel R134a 100% 0,30%

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00